مقالات آموزشی هوشمند سازی ساختمان و خانه های هوشمند

کاربردهای خلاقانه پریزهای هوشمند در خانه هوشمند


پریزهای هوشمند در خانه هوشمند

امروزه پریزهای هوشمند در اشکال و انواع مختلف موجود هستند و با هر مقدار بودجه ای می توان پریز هوشمند تهیه کرد. همچنین اینگونه پریزها جز ابتدایی ترین اجزای خانه هوشمند به حساب می آیند.اتصال به اینترنت را فراموش کنید! این پریزها تجهیزاتی هستند که از آن ها سیستم های هوشمندسازی ساختمان بوجود می آید.

(بیشتر…)