مشاوره و طراحی


خدمات مربوط به مشاوره و طراحی شرکت آرتین، پیش از فروش هر گونه تجهیزات صورت می پذیرد، که در اين قسمت، به منظور ارايه خدمات با کیفیت هر چه بیشتر، بخش های مختلف از قبیل بخش بازاریابی و فروش، و همچنين بخش مدیریت پروژه و پشتيباني زير ساخت، ورود پیدا میکنند.

“خانه هشومند آرتین” در حوزه مشاوره و طراحی تلاش مي كند تا به مشتریان در خصوص انتخاب هاي موجود در زمینه هوشمند سازی ساختمان و گزینش بهترین محصول با توجه به مشخصات ساختمان، بهترین خدمات را ارائه دهند. همچنین، “خانه هوشمند آرتین” به عنوان شرکت تخصصی مهندسی مشاور تلاش مي كند تا با بهره گيري از تكنيك هاي نياز سنجي و کاربری ساختمان، بهترین راهکار پیشنهادی خود جهت راه اندازی یک سیستم هوشمند مناسب را توسط واحد مهندسی فروش ارایه دهد.