Author - bakhshi

محصولات خانه هوشمند و کنترل آن ها


محصولات خانه هوشمند و کنترل آن ها

محصولات خانه هوشمند به ما کمک می کند تا خانه خود را از هر جایی در دنیا ببینید. دور بودن شما از خانه خودتان به این معنا نیست که شما از خانه خود بصورت کامل بی خبر باشید.

(بیشتر…)

کاربردهای خلاقانه پریزهای هوشمند در خانه هوشمند


پریزهای هوشمند در خانه هوشمند

امروزه پریزهای هوشمند در اشکال و انواع مختلف موجود هستند و با هر مقدار بودجه ای می توان پریز هوشمند تهیه کرد. همچنین اینگونه پریزها جز ابتدایی ترین اجزای خانه هوشمند به حساب می آیند.اتصال به اینترنت را فراموش کنید! این پریزها تجهیزاتی هستند که از آن ها سیستم های هوشمندسازی ساختمان بوجود می آید.

(بیشتر…)